עגלות וגלגלים

עגלות וגלגלים – עגלול ישן, שיפוץ של עגלול רוצים לשפץ עגלול/ להחליף גלגלים – הפוסט הזה עבורכם אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות בנושא גלגלים רוב הפניות מתייחסות לעגלול ישן עם גלגלים לא תקינים/ שבורים עגלול כמו כל עגלה אחרת משמש להובלת תינוקות ופעוטים. כשרכיב אחד בעגלול או בעגלת תינוק אחרת לא תקין השימוש במוצר בעייתי…